18 U.S.C. Section 2257 Compliance Notice

Všechny modelky, herci, herečky a další osoby, které se objevují v jakémkoliv vizuálním zobrazení skutečného sexuálně explicitního chování, které se objevuje nebo jinak obsahuje na této webové stránce, byly v době vytvoření takových zobrazení starší osmnácti let. Pokud jde o všechna vizuální zobrazení zobrazená na tomto webu, ať už jde o skutečné sexuálně explicitní chování, simulovaný sexuální obsah nebo jinak, všechny osoby v uvedených vizuálních zobrazeních byly v době vytvoření uvedených vizuálních zobrazení alespoň ve věku 18 let.

Vlastník a provozovatel tohoto webu je sekundárním producentem veškerého vizuálního obsahu obsaženého na webu (jak je tento pojem definován v 18 U.S.C, část 2257).

Záznamy požadované podle 18 U.S.C. sekce 2257 a 28 C.F.R. 75 pro materiály obsažené na webových stránkách uchovává příslušný Depozitář záznamů takto: SIMPLY DIGITAL s.r.o., na adrese Sokolovská 428/130, 186 00, Praha 8 - Karlín, Česká republika

Potřebujete-li další pomoc nebo informace při hledání příslušné osoby, prosím kontaktujte příslušné oddělení SIMPLY DIGITAL s.r.o.